Търсене в този блог

Translate

25.04.2012 г.

За езика ни

Голям интерес предизвикаха у мен тези умозаключения. Това е и причината да ги споделя с Вас. Прочетете ги внимателно и се замислете.
___________________________

“Древният български е бил език от иранското езиково семейство. Неговото влияние върху оформянето на днешния славяно-български език изпъква силно в звуковия състав, словните форми, строежа на изречението и словното богатство, колкото и малко да им се иска това на “двестапроцентовите славяни” сред българите.”
 проф. Фрицлер
 ___________________________
“Старобългарският език е станал културен език на всички православни славяни. Той е първият държавен литературен език в Средновековна Европа дълго преди възникването на европейските литературни езици - немски, френски, италиански, английски, руски”
проф. д-р Ото Кронщайнер

 ___________________________
“Няма друг пример на езикови групи от голямото индоевропейско езиково семейство, както тези на славянските и иранските езици, които да са териториално разделени и в същото време толкова близки помежду си. Съдбата на кимери, скити и сармати от една страна и протославяни от друга е пример за неунищожимост на големите народи и тяхната трансформация от един в друг.”
И.Т.Иванов

___________________________
 “Най-древната история на всеки народ е скрита в неговия език”
акад. А. Френ

Няма коментари:

Публикуване на коментар