Търсене в този блог

Translate

1.12.2013 г.

За празното място около някои препинателни знаци (правила)


  • Точката, запетаята, въпросителният и удивителният знак, многоточието, двоеточието и знакът за точка и запетая - за тях важи следното правило: Те са винаги лявостоящи на празното място. Тоест винаги след тях (отдясно на тях) има празно място. В ляво от тях не бива да се допуска появата на празно място.

  • Тиретата се обграждат от празни места. Но не и при полуслятото писане - там е точно обратното.

  • Кавичките и скобите. За тях важи едно и също правило: първата кавичка или скоба е дясностояща на празното място, а втората - лявостояща.

Няма коментари:

Публикуване на коментар