Търсене в този блог

Translate

4.06.2014 г.

Истината е истина, когато е добре аргументирана

Странно е колко много интерпретации може да има един израз, например изразът ''забраненият плод''. В различни контексти, среди, обкръжения един и същ израз може да има десетки и стотици интерпретации. Може би затова се казва, че ''истината е в кратките слова''; защото кратките слова създават множество интерпретации, а - това би прозвучало абсурдно, ако веднага не се поясни, че - множество интерпретации означават множество вярности, множество правилности. (Положението винаги се усложнява, когато се борави с подобен тип непопулярни думи - в случая ''вярности'' и ''правилности'')

Тоест - множество интепретации означават добре аргументирани същности, конструкции, модели. Истината е онова, което е добре аргументирано.

Няма коментари:

Публикуване на коментар