Търсене в този блог

Translate

13.01.2015 г.

Популярното изкуство

Ще използвам един музикален жанр, за да започна разсъждението си. Това е чалгата - един изключително ограничен в териториално отношение музикален жанр. В нашата страна той е с широка популярност; в световно измерение популярният музикален жанр е т.нар. поп.

Смята се, че онова, което търси широко разпространение е онова, което включва в себе си качества/черти, които биха се харесали на широката аудитория (т.е. на възможно най-голям брой хора). По правилото на икономията то не би трябвало да включва качества/черти, които биха могли да останат неразбрани или незабелязани.
Ние сме свикнали да говорим за качество и стойност на нещата, но дали тези категории не са относителни спрямо днешното време, когато мнозинството преценява кое е качествено и кое не? Когато създаването на форми на изкуство е свързано с продаването на същите тези форми, когато властва икономическият принцип, обвързващ предлагането и търсенето?
Масовата аудитория, масовият потребител на музика е потребител без особени претенции. Това се дължи на липсата на музикална култура и усет у неговото съзнание. Поради тази липса на особени претенции - предлага му се именно един такъв непретенциозен продукт, задоволяващ желанието му.
Същото може да бъде казано и за изобразителното изкуство, литературата, скулптурата и т.н.: липсата на основни познания у потребителите в сферата на разните изкуства предизвиква появата на съвременните форми на изкуството, които са почти кухи от качества. Тези форми на изкуството се създават с цел да се продадат; те съдържат такива черти и качества, каквито биха се харесали на масовите потребители. Сред всички изкуства има такива масови форми: продукти, създадени за да се продават (Не отричам, че съществуват такива форми на изкуството, които не са създадени заради продажбата си и не казвам, че това автоматично ги прави по-стойностни).
Но има една изкуство, което почти изцяло (т.е. във всичките си форми) се създава за да се продава. Това е музикалното изкуство. Музиката, оказва се, е популярното изкуство; тя е най-лесно смилаемото нещо измежду всичките изкуства.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар