Търсене в този блог

Translate

13.01.2015 г.

Повестта "Бели нощи" от Ф. М. Достоевски

За първи път повестта е публикувана през 1848 година в кн. 12 на списание "Отечественные записки". Първите критически отзиви не закъсняват: още в началото на 1849 г. А. В. Дружинин говори за нейната актуалност, за реалното съществуване на млади хора, затварящи се в "своите въздушни замъци". Висока оценка за повестта дава и А. А. Григориев. Писателката Е. Тур (в статия от 1861 г.) смята повестта за едно от най-поетичните произведения в руската литература. В събраните съчинения от 1860 г. Достоевски внася изменения в повестта: образът на мечтателя е обогатен, разкрити са идейните източници на поведението на героя. Едни от първите преводи на повестта на български език са от Д. Тончев (1894 г.), Рачо Стоянов (1919 г.), Ел. Попова (1919 г.), Калина Малина (1928 г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар