Търсене в този блог

Translate

3.05.2015 г.

Външни новини (12 февруари 1875 г.)

Главното питане, което занимава политическия свят е международното събрание в Петербург. Това събрание е продължението от онова, което се държа изтеклата година в Брюксел и което имаше за цел да станат някои общоприети спогодби измежду европейските държави, спогодби такива, според които да знаят как да постъпват във военно време.

Руското правителство е поканило европейските държави да изпратят свои представители на това събрание в Петербург. Англия е отказала на това предложение. Царицата Виктория в тронната реч, с която е отворила за последно парламента, е говорила върху причината на това отказване. Тая причина била, защото от по-предното събрание в Брюксел си поличи, че из разногласията и противоположните разисквания, не е възможно да се дойде до един желан край. Това отказване на Англия се е последвало от някои второстепенни държави, каквито са: Холандия, Белгия, Швеция, Дания и Швейцария. От всичко това става явно, че и да може сега помежду няколко сили да стане една спогодба върху международните отношения във военно време, като тази спогодба не се приема от всички, то и прилагането ѝ не ще бъде пълно и общополезно.

Източници:
-------------------------------------------------------------------------------
"День", научно-политическо списанье, Цариград, 12 февруари 1875 г.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Външни препратки:Няма коментари:

Публикуване на коментар