Търсене в този блог

Translate

3.05.2015 г.

Нужното обяснение в първия брой на в-к ''Нова България''

На вашето внимание: програмният текст на вестник "НОВА БЪЛГАРИЯ".

НУЖНО ОБЯСНЕНИЕ
-о-
Нашата емиграционна журналистика онемя. (Това е престъпление в днешните обстоятелства, когато народът ни събира всичките свои сили, за да излезе на отчаяни борби срещу своите петвековни притеснители.) Освен физическата сила, народът трябва да излезе и със своето морално оръжие. (Журналистиката е едно от първите средства за революцията.) Подбудени от тоя принцип, ние, няколко души емигранти, които вчера сме се откъснали от тялото на народа и които познаваме както неговите интереси, така и неговото положение, се решихме да учредим настоящия седмичен вестник и с това да изпълним една от първите свои обязаностти към своето отечество. (Ние вярваме, че нашата емиграционна публика и в тоя случай ще покаже своя патриотизъм, когато делото е да се разяснят силите, положението и интересите на тоя народ (...). Въстанникът е потребен за народа, но народа в настоящето време не е в състояние да подържа своя глас. Това трябва да направи емиграцията.
Когато е така, то елате, братя, да помогнете и в това отношение на народа си. Той няма да забрави нито този, който умира, нито онзи, който му помага.
Подържането на един истинно революционен и народен лист е само по себе си голяма помощ.
Администрацията [1]


______________________________
Допълнителна информация по темата:

Първият брой на вестник “Нова България” излиза от печат на пети май 1876 година в Букурещ, днешна Румъния. Негови издатели са Хр. Ботев и Р. Блъсков. Ето какво пише последния, по повод издаването на вестника: “Но ето че настана размирната, известна всекиму 1876 година. Нашите читатели във Влашко и България не търсеха вече да четат вестници, списания като “Училище”, но искаха да четат вестници политически - бунтовнически. И аз се убедих, че времето по възпитанието на учители, родители трябва да се прекрати и да се замести с възпитание политическо. Всичко в движение, всичко в подвизи и надежди за една заветна идея за освобождението на България…” [2]

-------------------------------------------------------------------------------

Източници:
[1] Вестник "НОВА БЪЛГАРИЯ", Букурещ, 5 май 1876 г. или Български периодичен печат 1844 – 1944. Анотиран библиографски указател. Т.II, 1966., с. 211 или www.nationallibrary.bg
[2] Р.Ил.Блъсков, Ю.Ненов, Ат.Иванов – Автобиографии, София 1979 , стр.108/ 109

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Външни препратки:Няма коментари:

Публикуване на коментар