Търсене в този блог

Translate

8.05.2015 г.

Към историята на повестта „Изгубена Станка“

В брой 17 от месец септември 1864 година във вестник "Българска пчела" е отпечатано обявление за повестта "Изгубена Станка", като е направена кратка характеристика на творбата и е предадено и съдържанието ѝ. Под текста стои "Д. Блъсков, Браила 12 септ.,1864". В брой 20 от същия вестник отново има съобщение за излизането на повестта "Изгубена Станка", под което е подписът на "Р.И.Блъсков и син".

Първите няколко издания на повестта:

Издание от 1865 г. В Болград (Бесарабия, днешна Украйна). Това издание се разпространява главно в Румъния и Бесарабия. На много места самият Блъсков споменава, че повестта е излязла за първи път през 1866 година. Предполага се, че книгата е отпечатана през 1865 година, а получена от автора на следващата година. На външната и вътрешната корица на първото издание е записана годината 1865. Това издание има обширен предговор, написан вероятно от Р. Ил. Блъсков. Подзаглавието на изданието от тази година е „Истинско събитие из Руско-турската война“. В следващите редакции на повестта подзаглавието търпи промяна: „Повест съвременна“ и „Разказ из българските теглила по Кримската война“.

Издание от 1867 г. Във второто издание на повестта предговорът е съкратен (присъства само заключителната му част).

Издания от 1882, 1885 и 1897 г.

Издание от 1909 г. Изданието от тази година съдържа последните поправки на своя автор.

Издание от 1917 г. Изданието от тази година е първото, направено след смъртта на автора. Направено е от щаба на Армията.

Издание от 1928 г. Второ следсмъртно издание, направено от Министерството на просветата. Повестта е издадена по второто ѝ издание.

Издание от 1929 г. Издание на х. Ст. Петков.

Издание от 1937 г. Издание на Г. Константинов

Издание от 1938 г. Издание под редакцията на Петър Горянски. В София.

Издание от 1939 г. Издание под редакцията на Ив. Хаджов.

_____________________


Източници:

  • „Енциклопедия на българската възрожденска литература“, Велико Търново, 1997

  • „Ил. Р. Блъсков, Избрани произведения, том I“, Иван Богданов", София, 1940

  • „Илия Р. Блъсков“, Борис Йоцов

Няма коментари:

Публикуване на коментар