Търсене в този блог

Translate

5.05.2015 г.

Списание ''Братски труд''

"Братски труд" е печатен орган на Московско дружество "Братски труд". Списанието, излизало в Москва, е редактирано и подържано с материали от български студенти.

Отпечатани са четири броя през 1860 година. Списанието има значителна роля за развитието на художествената литература, за формирането на творческия облик на възрожденци като Жинзифов, Каравелов, Миладинов, Бончев, Попович и др.
За разлика от повечето периодични списания, "Братски труд" не включва програмна статия; липсват и указания за редакционен екип, за материална подкрепа. Списанието е изцяло насочено към явления на литературата; липсват материали за обществения живот с информативен характер. Програмен оттенък има в мотото, взето от Раковски: "Бащино огнище не оставяй, Стари обичаи не презирай".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Източник:

„Енциклопедия на българската възрожденска литература,“ 1997г., В.Търново,

Няма коментари:

Публикуване на коментар