Търсене в този блог

Translate

4.05.2015 г.

Българската дневница от Раковски

„Българска дневница. В Нови Сад. Излиза всяка неделя.“ е първият вестник, редактиран от Георги С. Раковски.

Вестникът излиза в Нови Сад, Австро-Унгария (днес в Сърбия). На 4 април 1857 година излиза пробен брой. От 26 юни до 23 октомври излизат 18 броя. 19 брой е конфискуван, а вестникът е спрян от австрийските власти по искане на турското правителство.

Вестникът е замислен като алтернатива на единствения излизащ по това време български периодичен орган - „Цариградски вестник“. Раковски се стреми да подчини съдържанието на вестника на българските нужди, като дава информация и коментар за ставащото в България, на Балканите и в Европа.

В уводната бележка Раковски очертава програмата на вестника така: „Ми щем открива пороци и престъпления на управители било духовни или светски, а най-вече лист наш имаще тайзи задатък да народ добие правда гражданска, държавна, църковна и народна свест, казивающи му начин, чрез когото разни зла могът се отбягна, трудищем ся да приятели своего народа упътим как може да ся развие в просвещение гражданскаго живота за своя и държавна полза“.

Източници:

„Енциклопедия на българската възрожденска литература,“ 1997г., В.Търново,

-------------------------------

Горният текст присъства и в уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Българска_дневница

Няма коментари:

Публикуване на коментар