Търсене в този блог

Translate

11.06.2015 г.

По въпроса за минималната работна заплата

Ако той само ше слуша лозунги : ми той ше слуша, ше слуша, ше аплодира, па след това... ясно е какво ше направи.“ - из реч на Тодор Живков от 10 ноември, 1989 година.

(виж тук и тук)

( Ключови думи: лозунг, пропаганда, популизъм, заплата, минимална работна заплата )


Заплатата – това е цената на стоката „работна сила“, продаваща се на пазара на труда. Минималната заплата е минимална цена на пазара на труда. Тя е въпрос на социална справедливост. Максимална работна заплата не съществува (или поне не в този вид, в който съществува минималната).

Общоприето схващане за основните функции на минималната заплата няма. Националните практики в тази област са различни. Трудовия пазар обикновенно е склонен да поддържа заплатата на ниско равнище в сравнение с равнището , което реално отговаря на условията. Минималната заплата е ефективно средство, с което разполага правителството, за провеждане на своята макроикономическа политика. Освен това, минималната заплата е и:

  • Средсво за защита на работната заплата на уязвими групи работници и слижители
  • Средство за определяне на справедлива работна заплата.

От следващия месец минималната работна заплата в България ще стане 380 лева <=> 195 €. (В момента тя е 360 лв или 184€. Въпреки увеличението, страната ни е сред последните в континента и последна в Европейския съюз по показател „Минимална работна заплата“. Буквално в дъното на класацията:

Таблиците по-долу разкриват информации, актуални към 2013-та година. 

Страна

Минимална работна заплата на месец (€)

Литва

289

Латвия

284

Румъния

205,34

Черна гора

193

България

158,5

Босна и Херцеговина

154

Сърбия

152

Косово

150

Албания

142

Република Македония

130

Беларус

111

Украйна

107

Молдова

72

А ето какво е състоянието в европейските страни с развити икономики:

Страна

Минимална работна заплата на месец (€)

Белгия

1501,82

Ирландия

1461

Холандия

1477

Франция

1430

Великобритания

1198

Словения

783

Испания

752

Испания

7523

Кипър

683

Таблица, показваща минималната работна заплата в страните от Европа можете да видите тук: http://vivafolk98.blogspot.com/2015/06/blog-post_10.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар