Търсене в този блог

Translate

9.06.2015 г.

Няколко кратки откъса от философските текстове на Александър Херцен

По-долу съм наредил шест фрагмента от философските текстове на Александър Херцен от "Дилетантизмът в науката":

-1-


Сега философията не може да бъде възприета от масите. Философията като наука предполага известна степен на развитие на самомисленето, без което не можеш да се издигнеш в нейната сфера. На масите изобщо са недостъпни безтелесните умозрения; те възприемат онова, което има плът.

-2-


На запазващите личните си убеждения е скъпа не истината, а онова, което те наричат истина.

-3-


Егоизмът ненавижда всеобщото, той откъсва човека от човечеството, поставя го в изключително положение; за него е чуждо всичко, освен собствената личност. Той навсякъде носи със себе си своята злокачествена атмосфера, през която светъл лъч не може да проникне, без да се деформира.

-4-


Уважението към истината е началото на премъдростта.

-5-


Извънредната всеобхватност на философията ѝ придава вид на достъпност отвън. Колкото по-всеобхватна е мисълта и колкото повече се придържа тя към всеобщността, толкова по-лесна е тя за повърхностно разбиране, защото подробностите на съдържанието не са развити в нея и не могат да бъдат подозирани.

-6-


Има въпроси, които вече никой не засяга не защото са били решени, а защото са омръзнали; без да са се уговорили, се съгласяват да ги смятат за непонятни, минали, непредставляващи интерес и не споменават за тях.

 - - - - - - - - - - - - - -


Други мисли на Херцен можете да прочетете в Уикицитат тук:  bg.wikiquote.org/wiki/Александър_Херцен

Няма коментари:

Публикуване на коментар