Търсене в този блог

Translate

4.07.2015 г.

Не подценявайте обратната връзка

Този кратък текст се отнася към онези лица, които науката за езика нарича продуценти или производители на езиковия текст. To est към говорещи, пишещи и прочие.

Т.нар. "обратна връзка" е важен елемент от комуникацията. Нейното навременно реализиране би могло да неутрализира евентуални нежелани бъдещи обстоятелства. Изисквайте обратна връзка не само когато се съмнявате дали събеседникът ви е разбрал правилно: изисквайте я без причина, профилактично. Създавайки обратна възка, вие правите профилактика на нивото на общуване, разбирате дали думите ви са правилно разбрани от отсрещната страна. И ако нещо не е наред (например схванали са мисълта ви половинчато) - тогава се поправяте. Именно така се осъществява ефективната/качествената комуникация. А без обратна връзка тя е непостижима.

В този ред на мисли...

По показателя "посока на комуникацията" комуникациите са два вида: еднопосочни и двупосочни. Наличието на обратна връзка в дадена комуникация превръща тази комуникация в двупосочна. Та в този ред на мисли понятията "ефективност на комуникацията" и "двупосочност на комуникацията" се припокриват.

Еднопосочната комуникация, в която липсва обратната връзка, наподобява формално уведомяване/съобщаване. Тя не ангажира пряко слушателя/читателя, а косвено. Този тип ангажиране отдалечава реципиента от комуникативната ситуация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар