Търсене в този блог

Translate

6.07.2015 г.

А posteriori: Подразнени глупаци

Това, че живеем в държава с доминиращи в количествено отношение простаци, не

означава, че трябва и ние да демонстрираме липса на добро възпитание. Нещо повече:

колкото повече демонстрираме европейско (to est цивилизовано) поведение, толкова

повече дразним простаците. Вбесяваме ги дори когато им говорим "на Вие", дори

когато ги изслушваме докрай, дори когато ги гледаме в очите. Те се побъркват само

от присъствието ни.

Доказваме им, че не слушаме тяхната песен, не гледаме техния филм, не споделяме

техните мисли. Изобщо: едно тотално различие, доближаващо се до пълна

противоположност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар