Търсене в този блог

Translate

24.01.2016 г.

Техники и средства на пропагандата

Пропагандата по време на информационна война е нещо, което е далеч от безобидното.

Задачата на пропагандата - да се осигури реално господство на една или няколко социални групи от хора над цялото общество. Това е символичен начин на упражняване на власт с използването на неетични и понякога доста шокиращи техники и инструменти.

Най-разпространените технки и средства, чрез които се упражнява пропаганда са: - 1. Нарушаване и изопачаване на информация, създаване на правдоподобна, но невярна картина на света с използването на лъжи, фалшификации и подмяна на понятията.
 - 2. Укрепване.
Този метод се основава на позоваването на авторитет, религия, история и други източници, за да се утвърдят пропагандните послания. Често се използват линкове към несъществуващи чуждестранни издания и сайтове, представляващи вид "демонстрация"; използват се резултати от псевдо-социологически проучвания.
 - 3. Представяне на събитията в черно и бяло.
 - 4. Премълчаване на факти, които разрушават пропагандното послание; избирателно подаване на информация.
 - 5. Разсейване на вниманието от реалните и неотложни проблеми, превръщането им в нещо второстепенно и маловажно.
 - 6. Дискредитиране и "спускане" (т.е. избиране) на опонентите, като по този начин не се дава думата на онези, които имат критично мнение за ситуацията.
 - 7. Използване на разпространените предразсъдъци и стереотипи; добавяне на примитивност към ситуацията.
 - 8. Специфична лексика, използване на етикети, насаждане на омраза, игнориране на принципите на журналистическата етика.
 - 9. Използване на интриги и драматизация с цел аудиторията да заеме страната на тези, чиито интереси се защитават.
 - 10. Нагнетяване на ситуацията. Създаване на чувства за тревожност, опасност, страх, истерия, (или обратно: чувство на еуфория, гордост, власт), отнасящи се до икономическата и политическата система на страната.
 - 11. Желанието да се направят редица обещания, чрез които се предизвикват несъзнателни емоционални реакции (повишаване на автоматизъм).
 - 12. Отглеждане на положителен образ на този, в чиито интереси се води пропагандата. Често той е представян като източник на истина, носител на високи човешки качества, разни професионални умения, прозорливост и дори гениалност.
 - 13. В информационната сфера се създава доминантно положение на тези медии, които осъществяват пропагандата.
 - 14. Маргинализация на алтернативните медии, като се ограничи тяхното разпространение, абонаменти, икономическа дискриминация, преследване на независими журналисти и ограничаване на достъпа до информация.
Ползвани източници: Вижте също: 

Няма коментари:

Публикуване на коментар