Търсене в този блог

Translate

15.09.2016 г.

Какво се случва на пазара на труда в България


Факт е, че днес са изчезнали някои професии, които са съществували преди две десетилетия. Това произтича от променящия се свят, в който живеем. Да, светът се променя - той отдавна не е онова стационарно нещо, което някои хора си мислеха, че е.

Днес светът се променя по-бързо от когато и да е досега. Нещо повече: темпът на промяна ще се ускорява все повече. И IT са само част от голямата промяна. 

На фона на тези процеси - разумно е да се поинтересуваме от пазара на труда. В България, където световните сензации идват с леко закъснение, трудовият пазар е в състояние на затишие. Липсата на кадри - висококвалифицирани, нискоквалифицирани и неквалифицирани - е тежката котва на българския икономически кораб, която възпрепятства прогресивното му движение. Тази липса има своите обяснения, откриващи се в близкото минало на страната (имам предвид от средата на ХХ век насам). 

Работодателите се сблъскват очи в очи (face to face) с предизвикателството да намерят кадри в страна, в която е налице демографска катастрофа. Едва ли съществува по-голям проблем пред някоя икономика от това. 

Какви са възможните решения? 

  • На първо място: работа с наличния човешки ресурс. В краткосрочен и средносрочен план това предполага фирмите да инвестират в своите настоящи или бъдещи служители чрез встъпително обучение, което да осигури базовите познания на служителите, необходими за получаване на минимум производителност на труд (който би трябвало да е предварително определен). Естествено продължение на този вариант е работодателите да осигуряват непрекъснато обучение своите кадри, осигурявайки им възможности за добиване на нови квалификации и делегиране на повече отговорности. В дългосрочен план се очаква от браншовите организации да започнат работа в тясно сътрудничество с образователни институции, а защо не и в създаването на собствени образователни центрове.
  • Друг вариант е привличането на човешки ресурс "отвън". В условията на свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора е изключително облекчена процедурата по привличане на човешки ресурс от друга страна. 
  • Веднъж привлечен, човешкият ресурс следва да бъде запазен. Това е предизвикателство, с което пазарните икономики в развитите страни от Европейския съюз отдавна са свикнали. Това е израз на конкуренцията между работодатели в "битката им" за човешки ресурси. По-конкретно запазването на човешките ресурси става чрез конкурентни условия на труд, конкурентно възнаграждение за положения труд, конкурентни възможности за развитие на кадрите и т.н. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар